Εκτύπωση
Λογότυπο Πολιτιστικού Συλλόγου Γιμαρίου, Κέρκυρα, Ελλάδα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γιμαρίου και το Σωματείο "ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" ιδρύθηκε το 1997 με έδρα το Γιμάρι του Δήμου Κασσωπαίων.

Η ίδρυση του αποτέλεσε πρωτοβουλία κατοίκων του Γιμαρίου και των γύρω συνοικισμών με κύριο στόχο και σκοπό την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους της περιοχής, παράλληλα με την ανάπτυξη στενών δεσμών, πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του συλλόγου, των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα όλων των συμπολιτών, στο Δήμο Κασσωπαίων και στο νησί της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, σκοποί του Συλλόγου είναι:

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι: